Actualitatea ambasadei

Alegerile pentru Președintele României 2019 – informații suplimentare și APEL!

 

            Stimați cetățeni români,

 

În continuarea anunțurilor noastre precedente privind alegerile pentru Președintele României, Ambasada revine, conform promisiunii, cu informații suplimentare, detaliate, menite să ușureze înțelegerea pașilor de parcurs pentru doritorii de a participa la scrutinul electoral din noiembrie 2019 și să stimuleze folosirea cât mai extinsă a noilor facilități de vot, în special VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ, puse la dispoziție prin noile prevederi legislative promulgate în luna iulie a acestui an.

Reiterăm îndemnul nostru insistent către toți cetățenii români din Suedia să studieze cu atenție informațiile privind modul de desfășurare a votului în străinătate și, mai ales,să dea curs acestor posibilități de înregistrare, în special în ce privește votul prin corespondență, care nu numai că reprezintă facilități semnificative pentru votarea în străinătate, dar dau și indicații asupra interesului de a vota, cu impact direct asupra numărului și amplasării secțiilor de votare și, implicit, asupra desfășurării, în cele mai bune condiții, a procesului electoral.

Reamintim că detalii cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de vot și a procedurilor de înregistrarea se găsesc pe platforma https://www.votstrainatate.ro/

De asemenea, vă informăm că, tot pentru informarea alegătorilor români din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe a creat o secțiune specială pe pagina de internet a Ministerului, respectiv http://www.mae.ro/node/49479 .

În aceeași dorință de a ajuta pe doritorii de participare la alegerile pentru Președintele României 2019, prezentăm mai jos, câteva din prevederile noi cele mai relevante:

Înregistrarea pentru votul prin corespondență

 • Pentru a putea vota prin corespondență, alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător prin corespondență, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/.
 • Data limită pentru înscrierea ca alegător prin corespondență este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).
 • Portalul este administrat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă.
 • Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător prin corespondență este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se  anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate, precum și o copie/fotografie a documentului care atestă dreptul de ședere în străinătate.
 • Lista documentelor eliberate de autoritățile străine care atestă dreptul de ședere este cuprinsă în Ordinul MAE nr. 500/2016 (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/anexa_ordinul_500_forma_consolidata.pdf)
 • După înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ alegătorul va primi un e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă, cu un link de confirmare în vederea înregistrării și finalizării cererii. Atenție, linkul de validare este valabil doar 24 de ore!
 • După ce Autoritatea Electorală Permanentă înregistrează cererea alegătorului, va verifica informațiile furnizate și va trimite alegătorului un nou e-mail de finalizare a cererii de înregistrare ca alegător prin corespondență.
 • Cetățeanul român cu drept de vot care s-a înregistrat ca alegător prin corespondență va primi la adresa furnizată toate documentele necesare pentru votul prin corespondență, precum și instrucțiuni de completare și transmitere a votului (pentru ambele tururi ale alegerilor).
 • Alegătorul care se înregistrează pentru votul prin corespondență are două opțiuni pentru a trimite plicul cu votul său:
  • în România (plicul este autoadresat și nu implică un cost suplimentar) sau
  • la misiunea diplomatică din țara în care se află, personal sau prin poștă (urmând ca alegătorul să suporte costurile).
 • ATENȚIE! Alegătorul care optează pentru votul prin corespondență trebuie să se asigure că trimite (în România sau la misiunea diplomatică) plicul cu votul său în timp util, astfel încât el să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondență cel mai târziu cu 3 zile înaintea alegerilor, plicurile sosite după această dată fiind anulate.
 • IMPORTANT! Alegătorii care optează pentru votul prin corespondență vor primi notificări pe e-mail de la Autoritatea Electorală Permanentă dacă opțiunea lor de vot a fost înregistrată sau nu de biroul electoral pentru votul prin corespondență. Dacă votul lor nu a fost înregistrat la biroul electoral pentru votul prin corespondență, vor putea să voteze la orice secție organizată în străinătate.
 • Alegătorii care se înregistrează ca alegător prin corespondență vor fi înscriși pe listele electorale permanente pentru votul prin corespondență.
 • Procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro

Votul tradițional la secția de votare

 • Cetățenii români aflați în străinătate în perioada alegerilor pot vota la oricare secție de votare ce va fi organizată în străinătate, în baza unui act de identitate românesc, valabil în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, carnetul de serviciu militar.
 • Pentru a-și exercita dreptul de vot cetățenii români trebuie să aibă 18 ani, împliniți în ziua alegerilor inclusiv.
 • Se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care va semnala cazuri deosebite precum:
  • alegătorul nu a împlinit 18 ani,
  • alegătorul are drepturile electorale interzise,
  • alegătorul a mai votat la același scrutin,
  • alegătorul figurează că a votat prin corespondență.
 • Alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care asigură scanarea acestora sau introducerea manuală a datelor personale ale alegătorilor în SIMPV.
 • Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în SIMPV, iar alegătorii vor semna pe un dispozitiv electronic.
 • Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise pe durata a 3 zile (pentru fiecare tur):
  • Vineri între orele12.00 și 21.00
  • Sâmbătă între orele 7.00 și 21.00
  • Duminică între orele 7.00 și 21.00
 • Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59.

Procedura de votare. Funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)

SIMPV semnalează dacă:

a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;

d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;

e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;

g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.

 1. În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:

a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;

b) oprește de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții, sistemul va permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

e) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;

g) permite alegătorilor prevăzuți la pct. (1) lit. b)-e) să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară,  îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.

2. În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.

3. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.

4. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă! Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.

5. După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă.

6. La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării.

7. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.

8. Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

9. Candidații și oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.

10. Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.

11. În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, în același timp. Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.

Înregistrarea pentru solicitarea înființării unei secții în statul/localitatea de domiciliu/reședință

 • Cetățeanul român cu drept de vot care se va afla în străinătate în ziua votării, indiferent de motiv, poate solicita organizarea unei secții de votare în localitatea și statul unde vrea să voteze.
 • Pentru a solicita înființarea unei secții de votare alegătorii din străinătate TREBUIE să se înregistreze în Registrul electoral ca alegător în străinătate, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ .
 • Data limită pentru înscrierea ca alegător în străinătate este 11 septembrie 2019, ora 23:59:59 (ora României).
 • Pentru localitățile sau grupurile de localități în care s-au înscris în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cel puțin 100 de alegători cu opțiunea înființării unei secții de votare se organizează una sau mai multe secții. Lista acestor secții de votare este stabilită de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza înregistrărilor din https://www.votstrainatate.ro/.
 • Dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secția consulară sau institutul cultural se înregistrează în Registrul electoral pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ mai puțin de 300 de alegători, aceștia vor fi arondați la secția de votare de la ambasadă/consulat/ICR.
 • Pentru înregistrarea pe https://www.votstrainatate.ro/ ca alegător la o secție din străinătate este necesară înscrierea în formularul on-line a numelui, prenumelui, codului numeric personal, la care se anexează o copie scanată sau o fotografie a actului de identitate.
 • Alegătorul care s-a înregistrat pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ cu solicitarea de înființare a unei secții de votare poate vota, la alegerile prezidențiale, și la altă secție organizată în străinătate, nu doar la cea înființată ca urmare a cererii acestuia.
 • Alegătorii care se înregistrează în Registrul electoral ca alegător în străinătate vor fi înscriși în listele electorale permanente din străinătate.
 • Procedura de înregistrare ca alegător la o secție de votare din străinătate este detaliată pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale întrebări AEP a pus la dispoziția alegătorilor adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.  

 

În vederea desfășurării în condiții optime a procesului electoral, insistăm asupra posibilității de exercitare a votului prin corespondență și asupra posibilității de a vota în cadrul secțiilor de votare din străinătate și în zilele de vineri și sâmbătă, ca alternative pentru evitarea aglomerației la secțiile de votare.

 

 

 

 

 

 

 

 

În prim plan

Concert de colinde la 17 decembrie 2019

09.12.2019

Pentru a celebra spiritul Crăciunului și tradițiile europene, Ambasada României și Institutul Cultural Român din Stockholm, organizează, împreună …

Celebrarea Zilei Naționale a României la Stockholm

02.12.2019

În contextul marcării a treizeci de ani de la căderea regimului comunist, Ziua Națională a României a fost celebrată în Regatul Suediei la 28…

Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia Zilei Naţionale a României

01.12.2019

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă reperul istoric principal al României moderne, iar împlinirea a 101 ani de la realizarea dezideratului de …

Parlamentul Suediei, Ambasada României și ICR Stockholm – eveniment de marcare a 30 de ani de la căderea Cortinei de Fier

27.11.2019

Ambasada României în Regatul Suediei și ICR Stockholm, în parteneriat cu Parlamentul Suediei și alți colaboratori, au organizat, la 27 noiembrie…