Prima pagină

Alegeri parlamentare 2016 - votarea în Suedia

I. La sfârșitul acestui an, cetățenii români din țară și din străinătate își aleg reprezentanții în Parlament. Alegerile din 2016 au unele norme și proceduri noi, introduse cu scopul de a crea toate condițiile pentru exercitarea dreptului de vot.

Una din schimbări este că cetățenii români cu domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate au acum la dispoziție trei variante de exercitare a dreptului de vot.

  • În premieră, la acest scrutin se va putea vota de acasă, prin corespondență. Pentru a beneficia de această facilitate, este necesară înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență, într-un anumit termen.
  • Dacă varianta votului prin corespondență nu este aleasă, legea permite, în anumite condiții precise, votul la o secție de votare din apropierea locuinței. Pentru aceasta, este necesară înscrierea în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință și cetățeanul solicitant va fi arondat celei mai apropiate secții de votare.
  • Persoanele cu domiciliul sau reședința în străinătate care nu se înscriu în Registrul electoral au posibilitatea să își exercite dreptul la vot  la secțiile de votare deschise în ziua votării pe lângă misiunea diplomatică și institutul cultural.

Variantele prezentate mai sus se exclud reciproc.

Cetăţenii români care locuiesc în România şi se află, în ziua scrutinului în calitate de turişti în Suedia şi cetăţenii români care nu au reglementată şederea în Suedia nu vor putea vota la secţiile de vot organizate în această țară.

Pentru buna funcționare a procesului electoral, în special privind oferirea posibilității deschiderii de secții de votare în apropierea locuinței, subliniem că este important ca cetățenii români interesați să se implice în procesul alegerilor, nu doar în calitate de alegător, dar și ca expert electoral sau operator de calculator.

Ambasada îi invită pe cetățenii români interesați să participe activ la alegeri în calitate de EXPERȚI ELETORALI sau OPERATORI CALCULATOR să contacteze direct Autoritatea Electorală Permanentă (votstrainatate@roaep.rowww.roaep.ro , facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta).

Toate detaliile votării sunt prezentate mai jos.

 

II. Ce înseamnă ”cetățean român cu domiciliul în Suedia”?

Domiciliul în Suedia se probează prin prezentarea pașaportului românesc valabil, în care este înscrisă mențiunea ”Suedia” la rubrica Domiciliu.

Atragem atenția că mutarea în Suedia și obținerea numărului personal suedez și a unei adrese de rezidență NU atrage în mod automat mutarea domiciliului în Suedia. În acest caz, înscrierea mențiunii de domiciliu în Suedia se face după obținerea unui nou pașaport, de cetățean român cu domiciliul în străinătate (Suedia).

 

Ce înseamnă ”cetățean român cu reședința în Suedia”?

Un cetățean român va proba reședința în Suedia prin unul din documentele prezentate mai jos, de regulă cu probarea unui număr personal suedez, și va fi totodată posesorul unui act de identitate sau de călătorie românesc valabil.

 

Lista documentelor care atestă reședința în Suedia în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

1. Orice act emis de Agenția de Taxe (Skatteverket), indiferent de forma și titlul acestuia, prin care se demonstrează că titularul posedă număr personal suedez.

2. Permis de conducere suedez.

3. Adeverință de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea în Muncă, împreună cu adeverință de deținere a unui număr de coordonare suedez eliberat de Agenția de taxe.

4. Document emis de universitatea la care studiază – pentru studenții care se află la studii pentru mai mult de 3 luni și mai puțin sau egal de 12 luni.

De asemenea, cetățenii români care dețin și cetățenia suedeză pot proba reședința în Suedia cu ajutorul unui pașaport suedez sau a unei cărți de identitate naționale suedeze (emise de către Poliție).

Ordinul de ministru prin care se stabilește lista documentelor:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf

 

Condiții legale pentru a vota

Exercitarea dreptului de vot se poate face prin corespondență sau la secțiile de vot care vor fi organizate în Suedia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

  • au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; [Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]
  • au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; [Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]
  • nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. [Art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 208/2015]

 

Cine va fi ales

Cei doi senatori și patru deputați care vor reprezenta cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării vor fi aleși prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.

 

III. Cum se poate vota

 

1. Votul prin corespondenţă

Pentru a beneficia de posibilitatea de a vota de acasă, este necesară înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență, ceea ce va fi posibil începând cu data de 1 aprilie 2016 și până la data expirării a 48 de ore de la începutul perioadei electorale (termen care se va anunța).

Înscrierea se va face în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă către Ambasada României la Stockholm. La cererea menționată, alegătorul anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în Suedia, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile suedeze. 

Model de cerere:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_pdf/model_cerere_de-inscriere-in-registrul-electoral.pdf

Clarificări:

https://www.youtube.com/watch?v=hDjB2uQz-wU&feature=youtu.be

2. Votul la secţiile organizate în apropierea domiciliului sau reședinței

Pentru a beneficia de posibilitatea de a vota la o secție de votare din apropierea domiciliului sau reședinței, este necesară înscrierea în Registrul electoral, ceea ce va fi posibil începând cu data de 1 aprilie 2016 și până la data expirării a 48 de ore de la începutul perioadei electorale (termen care se va anunța).

Înscrierea se va face în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, transmise prin poştă ori depuse la Ambasada României la Stockholm. Cererea va fi însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat de autorităţile suedeze sau a paşaportului, cu menţionarea statului de domiciliu.

Secțiile de votare din apropierea domiciliului sau reședinței se pot deschide numai dacă se pot întruni condițiile precizate în Legea 208/2015. Numărul secțiilor de votare și localitățile în care trebuie înființate acestea se comunică de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de cel mult 60 de zile de la data începerii perioadei electorale.

Data organizării alegerilor și lista secțiilor de vot amenajate în Suedia vor fi anunțate după stabilirea acestora.

Model de cerere:

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_pdf/model_cerere_de-inscriere-in-registrul-electoral.pdf

Clarificări:

https://www.youtube.com/watch?v=hDjB2uQz-wU&feature=youtu.be

 

3. Votul la secțiile de votare deschise pe lângă misiunea diplomatică

Persoanele cu domiciliul sau reședința în Suedia care nu s-au înscris în Registrul electoral şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în Suedia votează numai la secțiile de votare organizate în ziua alegerilor pe lângă Ambasada și ICR din Stockholm.

 

IV. Verificarea înscrierii opțiunilor și a secției de votare arondate

După cinci zile de la expirarea termenului de înscriere în Registrul electoral, cetățeanul care a depus cerere pentru vot prin corespondență, poate verifica online dacă a fost înregistrat. Trebuie accesat website-ul www.registrulelectoral.ro, cu introducerea datelor personale, și astfel se poate afla dacă înscrierea cu opțiunea respectivă a fost operată.

Totodată, prin aceeași procedură, cetățeanul care s-a înregistrat pentru secția de votare lângă domiciliu poate afla la ce secție de votare a fost arondat.

 

V. Ce rol au Ambasada și Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.)

Precizare: competenţa înfiinţării secţiilor de votare din străinătate a fost transferată de la M.A.E. la Autoritatea Electorală Permanentă.

Din punct de vedere logistic, M.A.E., prin Ambasadă, îndeplinește formalităţile de obţinere a acordului autorităţilor locale pentru organizarea secţiilor de votare. Totodată, ambasada identifică imobilele care vor constitui sediile secţiilor de votare. M.A.E., acordă sprijin logistic Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Din punct de vedere al resursei umane, persoane autorizate din cadrul ambasadei procesează înscrierea acestora în Registre şi efectuează interogări în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (pentru secţii de votare). Totodată, din personalul ambasadei se selectează cu prioritate pentru funcțiile de preşedinte al secţiilor de votare, respectiv membri în completare, pentru secţiile de votare organizate în cadrul MD/OC.

 

VI. Informații suplimentare

Pentru o înțelegere mai bună a detaliilor, vă invităm să consultați ghidul alegătorului român din străinătate și pagina special dedicată acestui subiect de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Ghidul Alegătorului:

http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2016/02/Ghidul-alegatorului-roman-din-strainatate.pdf

Informații complete despre votul în străinătate

http://www.mae.ro/node/35931

Cetățenii interesați de participarea activă la alegeri sunt invitați sa contacteze Autoritatea Electorală Permanentă (votstrainatate@roaep.rowww.roaep.ro , facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta).

 

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la email@  stockholm.cons@mae.ro 

 

În prim plan

Comemorarea Zilei Holocaustului în Suedia

15.01.2020

Institutul Cultural Român de la Stockholm și Ambasada României în Regatul Suediei organizează, la sediul institutului la 28 ianuarie 2020, orele…

Celebrarea Zilei Culturii Naţionale la Stockholm

10.01.2020

Institutul Cultural Român din Stockholm și Ambasada României în Regatul Suediei organizează, la sediul institutului (Skeppsbron 20), la 15 ianuarie…

Concert de colinde

17.12.2019

Pentru a celebra spiritul Crăciunului și tradițiile europene, Ambasada României și Institutul Cultural Român din Stockholm au organizat, la 17…

Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia marcării a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

16.12.2019

Tip: Comunicat de presă „Se împlinesc 30 de ani de la evenimentele tragice care au condus la prăbușirea…